Endo: niet te snel! Hedendaagse opties in vitale pulpatherapie

Al te vaak wordt endodontie gelijkgesteld met prepareren en vullen van wortelkanalen. Niets is minder waar, want ook het omgaan met de nog vitale pulpa is een belangrijk onderdeel van het vakgebied. Feit is dat de kanaalbehandeling enkel is geïndiceerd in geval van een terminaal zieke of necrotische pulpa. Voordien worden een aantal stadia doorlopen waarin de pulpa weliswaar ziek, maar niet terminaal is en vaak nog te redden valt. We spreken dan van ‘vitale pulpatherapie’.

Recente inzichten op gebied van pulpa-biologie en dentine-eigenschappen, samen met de ontwikkeling van nieuwe materialen, hebben de mogelijkheden en voorspelbaarheid van vitale pulpatherapie-technieken sterk gewijzigd. Hierdoor kijken we op een andere manier naar de vitale pulpatherapie dan voorheen, en dienen minder tanden een volledige extirpatie te ondergaan.

Cruciaal bij vitale pulpatherapie is de indicatiestelling. Klinische pulpa-diagnostiek komt dus zeker aan bod tijdens deze cursus. Vervolgens komen we tot de aanpak van diepe carieuze laesies. We staan stil bij volgende zaken: Hoe en hoeveel cariës dient verwijderd? Wat in geval van exponatie: capping of pulpotomie? Partiële of totale pulpotomie? Of toch maar pulpectomie? Naast carieuze pulpale verwikkelingen komt ook de behandeling in geval van een traumatische of iatrogene pulpa-exponatie aan bod en wordt ingegaan op de materialen die nodig/geschikt zijn voor deze moderne vitale pulpatherapie. Tot slot wordt ook ingegaan op opvolging na dergelijke vitale pulpa-behandelingen.

De cursus is theoretisch maar wordt zoveel mogelijk aangevuld en ondersteund met casuïstiek en beeldmateriaal uit de alledaagse praktijk.

Leerdoelen:

  • inzicht hebben in klinische pulpadiagnostiek
  • de biologische principes van de moderne vitale pulpatherapie begrijpen
  • vertrouwd zijn met de indicaties voor (in)directe pulpacapping, partiële en totale pulpotomie, en pulpectomie

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Endo: niet te snel! Hedendaagse opties in vitale pulpatherapie

Beschrijving

Doelgroep: Algemeen tandarts - tandarts specialisten

Accreditering: 20AE voor tandartsen aangevraagd

Inschrijven

Prijs
€ 180,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)