De patiënt met chronische ziekten en polyfarmacie

Momenteel is 20% van de bevolking ouder dan 65 jaar en dit cijfer zal de komende jaren door de vergrijzing en verzilvering nog verder toenemen. Het aantal 80 plussers zal de komende 20 jaar ongeveer verdubbelen. Als gevolg hiervan zullen zorgverleners steeds vaker geconfronteerd worden met patiënten die één of meerdere chronische ziekten hebben en hiervoor heel wat medicatie innemen met mogelijks een invloed op de mondgezondheid en de tandheelkundige behandeling. In het kader van de trans-disciplinaire samenwerking rond deze kwetsbare groep patiënten is het belangrijk dat mondzorgverstrekkers weten hoe dit soort patiënten wordt benaderd in de eerstelijnszorg, kennis hebben rond de protocollen die gepaard gaan met bepaalde medicatie en weten wat het effect is van medicatie op mondgezondheid.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

-              Co-morbiditeit en hoe hiermee omgaan in de eerstelijnszorg

-              Polyfarmacie bij ouderen en de impact hiervan op de mondgezondheid

-              Interacties tussen veel voorgeschreven geneesmiddelen binnen de mondzorg

-              Protocollen bij ouderen die bv. bloedverdunners of bisfosfonaten innemen. 

-              Casuïstiek

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

De patiënt met chronische ziekten en polyfarmacie

Beschrijving

Doelgroep: Algemeen tandarts - tandarts specialisten - mondhygiënist - tandartsassistent

Accreditering: 30AE voor tandartsen aangevraagd

Inschrijven

Prijs
€ 280,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)