Cone Beam CT: 2-daagse theoretische opleiding voor het bekomen van de FANC toelating

CBCT kan driedimensionale afbeeldingen met een hoge resolutie leveren bij een relatief lage stralingsdosis in tandheelkunde praktijk. Het systeem heeft echter enkele technische beperkingen. In deze presentatie worden zowel CBCT technologie als zijn beperkingen besproken. Algemene principes van stralingsfysica, stralingsbiologie en radioprotectie komen aan bod. Een overzicht van fysieke basisaspecten van het gebruik van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale Cone Beam CT zal gegeven worden. Dit laatste omvat de kenmerken van röntgenstralen en hun interacties met afscherming materiaal en weefsels. Een overzicht van dosis gerelateerde hoeveelheden, zoals geabsorbeerde dosis, equivalente dosis en effectieve dosis zal worden gepresenteerd. Speciale aandacht zal worden besteed aan de invloed van het nieuwe ICRP aanbevelingen voor de hoeveelheid effectieve dosis. De biologische effecten van ioniserende straling worden besproken met speciale aandacht voor lage dosis röntgenblootstelling. Een inleiding tot risicobeoordelingsmethoden wordt gegeven, rekening houdend met de grootte en locatie van de afgegeven dosis en de leeftijd bij blootstelling. Een verband tussen de effectieve dosis en door straling geïnduceerd kankerrisico zal worden gepresenteerd. 

In deze lezing wordt het fundamentele rechtvaardigingsprincipe toegepast op CBCT-blootstellingen. Volgens dit beginsel, "Elke beslissing die de stralingsblootstellingssituatie verandert, zou meer goed moeten doen dan schade.” Ondanks deze duidelijke definitie, is het niet eenvoudig om rechtvaardiging toe te passen in een klinische setting, aangezien beide 'goed' en 'schade' zijn vaak moeilijk te definiëren. Tijdens de lezing worden algemene overwegingen met betrekking tot de toepassing van dit principe beschreven, en patiëntdosis / risico van CBCT-onderzoeken (en factoren die daarop van invloed zijn) worden besproken. De toepasbaarheid van CBCT voor verschillende klinische indicaties wordt vervolgens samengevat, met behulp van richtlijnen en literatuur waar van toepassing. Van het publiek wordt verwacht dat het een goed begrip heeft van de rechtvaardiging aan het einde van de lezing, en zou dit principe in hun dagelijkse praktijk moeten kunnen toepassen.

 

Optimalisatie houdt in dat "de kans op blootstelling, het aantal blootgestelde personen en de omvang van hun individuele doses moet allemaal zo laag worden gehouden als redelijkerwijs haalbaar is, te nemen rekening houden met economische en maatschappelijke factoren ". Verschillende optimalisatiestrategieën kunnen worden gebruikt in CBCT,

met verschillende werkzaamheid. Deze lezing geeft een praktisch overzicht van hoe dat te waarborgen patiënt doses zijn zo laag mogelijk. Het tweede deel van de lezing zal zich richten op een specifiek onderwerp in tandheelkundige CBCT: de toepasbaarheid (of het gebrek) daarvan) van Hounsfield Units (HU). HU zijn gestandaardiseerde grijswaarden, die kunnen worden gebruikt voor differentiaal diagnose van pathologie of gekalibreerd tot minerale botdichtheid. Vanwege de blootstelling geometrie van CBCT, verschillende factoren beïnvloeden de stabiliteit van grijswaarden tussen / binnen scans. De belangrijkste problemen worden beschreven en geïllustreerd, waarna de klinische toepasbaarheid van HU wordt besproken, en alternatieve methoden voor de evaluatie van de kwaliteit van het kaakbot zullen worden voorgesteld. Een goede kennis van de anatomie van het hoofd- en halsgebied is een basisvoorwaarde voor iedereen die cone-beam CT beelden wenst te beoordelen. Deze lezing zal aan de hand van cone-beam CT datasets de anatomie overlopen. Naast de normale anatomie zal aanvullend worden ingegaan op de meest voorkomende niet-dentale pathologie, met inclusie van het kaakgewricht, die kan gediagnosticeerd worden op cone-beam

 

In het 2de gedeelte wordt de toepasbaarheid van de CBCT in de verschillende tandheelkundige vakgebieden besproken.  Het al dan niet nemen van CBCT bij endodontologie is een omstreden topic. Het is niet de bedoeling dat dit een standaard screeningstool wordt. Toch zijn er een aantal indicaties waarbij CBCT aangewezen is om de kwaliteit van de behandeling te verhogen. Tevens zal aandacht worden geschonken aan specifieke software voor CBCT analyse in endodontologie

Cone beam computed tomography (CBCT) wordt veel gebruikt door orthodontisten om driedimensionale (3-D) beelden van hun patiënten te verkrijgen. Dit is van waarde omdat malocclusie het gevolg is van verschillen in drie ruimtevlakken. Tegenwoordig omvatten indicaties voor diagnose en behandelplanning voor CBCT aangetaste tanden, gespleten lip en gehemelte en skeletafwijkingen die chirurgische interventie vereisen. Het gebruik van CBCT in deze en andere situaties zoals wortelresorptie, overtollige tanden, temporomandibulair gewricht (TMJ) pathologie, asymmetrieën en alveolaire randvoorwaarden moet worden gerechtvaardigd op basis van de verdiensten met betrekking tot beeldvormingsrisico’s. Deze presentatie geeft huidige leemten in de kennis om ideeën voor toekomstig onderzoek te geven die nuttig kunnen zijn voor het verder optimaliseren van het gebruik van CBCT in onderzoek en klinische orthodontie.De huidige waargenomen indicaties voor CBCT bij pediatrische tandheelkunde zullen worden getoond. Voor sommige hiervan worden klinische voorbeelden gegeven, gekoppeld aan internationale richtlijnen. Het denkproces dat bij deze gevallen hoort, zal worden uitgelegd. Het huidige bewijs volgens het zeslagige model voor diagnostische effectiviteit en kosteneffectiviteit zoals beschreven door Fryback en Thornbury zal worden besproken. De Cone Beam Computed Tomography (CBCT) is een recent ontwikkelde techniek waarmee driedimensionale afbeelding van de mond en de omgeving gemaakt worden voor diagnostische doeleinden. De CBCT kent momenteel een snelle opmars en heeft diverse indicaties binnen de tandheelkunde. Tijdens deze cursus wordt het belang van CBCT in het vakgebied parodontologie en orale implantologie in detail toegelicht. Op basis van klinische casussen wordt er heel specifiek aandacht besteed aan indicatiestelling, voor-en nadelen, beperkingen, diagnose en toepassingen van 3D-radiografie.

De Cone-beam CT heeft de laatste jaren een cruciale positie ingenomen in de kliniek van maxillofaciale heelkunde en hoofd-hals pathologie. De meest courante indicaties en het gebruik in onze dagelijkse praktijk worden besproken, waarbij zowel voor-als nadelen tov andere beeldvormingstechnieken worden behandeld. De huidige beperkingen en mogelijke pitfalls in diagnostiek worden behandeld en nieuwe toepassingen mbt navigatie en virtuele planning geïllustreerd.

Kan ik achteraf nog annuleren?

 

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.  25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Cone Beam CT: 2-daagse theorestische opleiding voor het bekomen van de FANC toelating

Beschrijving

Sprekers dag 1: Prof. Dr. Klaus Bacher - Dr. Wouter Bauters

Sprekers dag 2: Dr. Maarten Glibert - Dr. Renaat Coopman - Dr. Jakob Van Acker - Drs Jonathan Luyten - Gastprofessor Nastaran Meschi

Accreditering: 40 AE voor tandartsen aangevraagd per dag

Inschrijven

Prijs
€ 750,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)