Audicien

De opleiding is van belang voor een erkenning als audicien.

Volgend academiejaar gaat de opleiding door van 22/09/2023 - 21/09/2024. Meer info volgt. 

Het studieprogramma bestaat uit een theoretische en praktische module.

Voor de theoretische module moeten de studenten de volgende opleidingsonderdelen (*) hebben gevolgd:

  • Prothetische audiologie (opleidingsonderdeel uit het 2e jaar Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie)
  • Prothetische en rehabilitatieve audiologie (opleidingsonderdeel uit het 3e jaar Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie)
  • Klinische audiologische en wetenschappelijke aspecten van het cochleair implantaat (opleidingsonderdeel uit de Mater of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie).

(*) Studenten die één of meerdere van de opleidingsonderdelen volgden en hiervoor reeds een credit hebben verworden, kunnen een aanvraag indienen bij de verantwoordelijk van deze permanente vorming voor het bekomen van (een) vrijstelling(en).

Daarnaast bestaat de theoretische module uit het maken van een eindverhandeling in verband met een onderwerp relevant voor de prothetische audiologie. Na het indienen van een papieren en elektronische versie van de eindverhandeling moet deze worden verdedigd.

De praktische module bestaat uit minimum 150 tot maximum 300 uur stage bij een door het RIZIV erkend audicien en het bijwonen van minimum 2 studiedagen met betrekking tot de prothetische audiologie. De aanwezigheid op deze studiedagen moet gestaafd kunnen worden met een getuigschrift van de organisatoren van de studiedag.

Voor meer info kan je contact opnemen met Prof. Keppler.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Audicien

Beschrijving

Bij interesse in deze opleiding, gelieve eerst contact op te nemen met Prof. Keppler alvorens in te schrijven via deze website. 

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toelating is mogelijk mits een diploma:

  • Bachelor of Science in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen, afstudeerrichting Audiologie.

Toelating met toelatingsbrief van de faculteit is mogelijk mits een diploma:

  • Schakelprogramma tot Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie, of
  • Master (of Science) in de logopedische en audiologische wetenschappen, en ofwel een credit verworven hebben voor de vakken 'prothetische audiologie', 'prothetische en rehabilitatieve audiologie' en ‘Klinische audiologische aspecten van het cochleair implantaat’ (of hiervoor vrijgesteld zijn) ofwel zich tegelijkertijd hiervoor inschrijven.
Opmerkingen

Om het universitair getuigschrift te behalen moeten studenten slagen voor de theoretische en praktische module. De evaluatie van de theoretische module gebeurt op basis van het slagen voor de opleidingsonderdelen en de eindverhandeling. De evaluatie van de praktische module gebeurt op basis van het slagen voor een verslag van de studiedagen met betrekking tot prothetische audiologie en het slagen voor de stage in de prothetische audiologie. Het attest ter bevestiging van de 300 uur stage in de prothetische audiologie wordt afgeleverd met het universitair getuigschrift te behalen in eerste zittijd (na het tweede semester) of tweede zittijd.

Voor studenten die het diploma ‘Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie’ nog moeten behalen, geldt dat het getuigschrift van de permanente vorming ten vroegste uitgereikt wordt na het behalen van het masterdiploma.