Arbeidsgeneeskunde

DLLL000001
Nederlands

De opleiding arbeidsgeneeskunde is een vervolg op de master in de arbeidsgeneeskunde en loopt parallel met een stage in een erkende stagedienst onder begeleiding van een erkend stagemeester.

Het programma wordt gezamenlijk aangeboden door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel. Meer info over de opleiding vind je hier

Inschrijving gebeurt aan KU Leuven.  Om in te schrijven heb je een toelatingsbrief nodig. Dien je aanvraag in bij de opleidingscoördinator:

Mevr. Vieke Vanneste

ON2 Herestraat 49 – bus 400, 3000 Leuven

Tel: +32 16 32 77 29

e-mail: info@public-health.be

Het programma omvat twee jaar en resulteert in een getuigschrift. Naast het diploma van master in de arbeidsgeneeskunde zijn het getuigschrift arbeidsgeneeskunde en het stageattest nodig om erkend te worden als geneesheer-specialist in de Arbeidsgeneeskunde. Deze titel wordt in de Europese Unie erkend.

De inhoud van de opleiding bestaat uit het bijwonen van seminaries en studiedagen (academische terugkomdagen).

  • Seminaries en studiedagen (minimum 2 per opleidingsjaar)
  • Journal clubs, waar je 1 maal tijdens jouw opleiding zelf een wetenschappelijk artikel dient voor te stellen.
  • Voortgangsseminarie masterproef (indien masterproef 2 nog niet succesvol is afgelegd)

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Arbeidsgeneeskunde

Beschrijving

Het inschrijvingsgeld bedraagt 500 euro per jaar.

Meer informatie en de modaliteiten van inschrijven vind je op de website van KU Leuven.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een in België erkend diploma master in de arbeidsgeneeskunde, of je moet enkel nog ‘Masterproef deel 2’ afleggen van de master in de arbeidsgeneeskunde. Deze laatste groep studenten kunnen het getuigschrift pas behalen na het behalen van hun diploma master in de arbeidsgeneeskunde. Indien na twee jaar permanente vorming het getuigschrift niet behaald kan worden omdat de masterproef niet succesvol is afgelegd, dient de student een herinschrijving te nemen in de permanente vorming.