Forensische psychiatrie en psychologie

DLLL000003
Nederlands

Sinds geruime tijd wordt regelmatig verwezen naar de nood aan een specifieke praktijkgerichte academische opleiding in de forensische psychiatrie en psychologie. Bovendien wordt een toenemend aantal gedragsdeskundigen betrokken bij forensisch psychiatrische deeltaken, in het kader van deskundigenonderzoeken, het gevangeniswezen, ambulante en residentiële hulpverlening.

De organisatie van deze opleiding wordt verzekerd door een samenwerkingsverband van vier Vlaamse universiteiten: UAntwerpen, VU Brussel, UGent en KULeuven.

Inschrijven gebeurt via UAntwerpen.

Hoe stel je je kandidaat?

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur indienen bij het secretariaat met: 

  • een gemotiveerd schrijven (max. 1 A4) 
  • curriculum vitae (met vermelding van e-mail adres)
  • een kopie van hun diploma (belangrijk!) 

Inschrijvingen worden verwacht vóór 01/10/2022 - Bij toelating ontvangt u bevestiging vóór 30/11/2022

 

Meer info over het programma kan je hier vinden. 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Forensische psychiatrie en psychologie

Toelatingsvoorwaarden

Rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen (min. 5 - max. 50) is de opleiding toegankelijk voor de houders van volgende diploma’s:

  • master in de psychologie
  • master in de criminologische wetenschappen
  • master in de pedagogische wetenschappen
  • master in de geneeskunde
  • na dossieronderzoek (aanvrager toont ≥ 2 jaar relevante werkervaring aan in de forensische geestelijke gezondheidszorg): een diploma van bachelor of master of een diploma van een academische opleiding van de 1ste of 2de cyclus