Tabacologie en rookstopbegeleiding

DLLL000013
Nederlands

Deze vorming kwalificeert gezondheidswerkers tot tabakoloog zodat zij deskundige hulpverlening kunnen uitvoeren bij kandidaat rookstoppers. Het begeleiden van rookstop draagt bij tot de noodzakelijke preventie van de tabakgerelateerde mortaliteit en morbiditeit. De inrichter en coördinator van de opleiding is de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw en staat in voor de vormelijke aspecten van de opleiding (organisatie, administratie, financiën, ....). Dit in een samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije Universiteit Brussel en KULeuven). 

De opleiding is erkend als een interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift binnen de faculteit Geneeskunde.

Meer info vind je op: Hoe word ik tabakoloog? | Rookstop (vrgt.be) 

Inschrijven kan via deze link.

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding focust onder meer op het verwerven van inzicht in de epidemiologie en wetgeving, de tabaksgerelateerde aandoeningen en de aspecten van verslaving en passief roken. De cursist ontwikkelt competenties inzake farmacotherapie en psychologische benadering van de rookstop en gedragsverandering. Daarnaast voorziet de opleiding in de hands-on training van noodzakelijke vaardigheden, zoals het uitvoeren van de anamnese, motiverende gespreksvoering, farmacologische begeleiding, en strategieën met betrekking tot gedragsverandering en terugvalpreventie.

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding omvat 113 contact- en studie-uren (zelfstudie en stage inbegrepen) met lessen voornamelijk op zaterdagen. De data van de colleges en de praktijksessies zijn beschikbaar op de VRGT-website.

Het programma bevat een theoretisch luik in het eerste semester dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede semester focust op de praktijk en omvat lesdagen, stagemomenten waarover een stage- en reflectieverslag wordt gemaakt en een oefenopdracht. Hierbij worden de cursisten regelmatig verdeeld in kleinere groepen. Aan het einde van de opleiding is er een juryexamen.

Klik hier voor het programma overzicht van academiejaar 22-23. 

Het programmacomité (samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners) beslist over de inhoudelijke aspecten van de opleiding (opleidingsprogramma, het toewijzen van onderwijsopdrachten, de toelatingsvoorwaarden, evaluatie van de opleiding en de promotie).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Tabacologie en rookstopbegeleiding

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijvingen gebeuren op de website van VRGT via deze link

De permanente vorming kwalificeert gezondheidswerkers tot tabakoloog zodat zij deskundige hulpverlening kunnen uitvoeren bij kandidaat rookstoppers. Het begeleiden van rookstop draagt bij tot de noodzakelijke preventie van de tabakgerelateerde mortaliteit en morbiditeit. De inrichter en coördinator van de opleiding is de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw en staat in voor de vormelijke aspecten van de opleiding (organisatie, administratie, financiën, ....). Dit in een samenwerking met de vier Vlaamse Universiteiten (Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije Universiteit Brussel en KULeuven). 

De opleiding is erkend als een interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift binnen de faculteit Geneeskunde.

Toelatingsvoorwaarden

Tot de opleiding worden houders van volgende diploma's toegelaten:

Master in: de genees- heel en verloskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, ergotherapie en pedagogische wetenschappen. 

Professionele Bachelor in: kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer, toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie en mondzorg.

Houders van diploma’s die niet tot de bovenstaande doelgroep behoren, kunnen na beoordeling door het Programmacomité en bij vrije plaatsen worden toegelaten tot de opleiding. Echter, men dient steeds het niveau van professionele bachelor of master behaald te hebben.