Forensische psychiatrie en psychologie

DLLL000003
Nederlands

Inschrijven gebeurt via UAntwerpen.

Algemene site: www.uantwerpen.be

Hoe stel je je kandidaat?

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur indienen bij het secretariaat met: 

  • een gemotiveerd schrijven (max. 1 A4) 
  • curriculum vitae (met vermelding van e-mail adres)
  • een kopie van hun diploma (belangrijk!) 

Inschrijvingen worden verwacht vóór 15/11/2021 - Bij toelating ontvangt u bevestiging vóór 30/11/2021

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 800 euro per academiejaar. Overschrijving op rekeningnummer BE86 7350 0853 2550 met vermelding van het projectnummer PA180001 en uw volledige NAAM. Voor vragen m.b.t. de inschrijving, gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Beoefenaars van vrije beroepen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via KMO-portefeuille. Deze subsidie aanvragen kan via volgende hyperlink: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille Hiervoor dient u volgend erkenningsnummer in te geven: DV.O103897 (opgelet: O is hoofdletter o; 0 is cijfer nul).

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen (min. 5 - max. 50) is de opleiding toegankelijk voor de houders van volgende diploma’s: • master in de psychologie • master in de criminologische wetenschappen • master in de pedagogische wetenschappen • master in de geneeskunde • na dossieronderzoek (aanvrager toont ≥ 2 jaar relevante werkervaring aan in de forensische geestelijke gezondheidszorg): een diploma van bachelor of master of een diploma van een academische opleiding van de 1ste of 2de cyclus

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Forensische psychiatrie en psychologie

Inschrijven

Prijs
€ 800,00
27/09/2021 - 00:00-30/06/2022 - 00:00