Seksuologie

Interfacultair, samen met faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Dunant Academie).

  • Procedure voor de nieuwe opleidingscyclus (AJ 22-23, 23-24)

Aanmelding gebeurt tussen 1.5.2022 en 30.06.2022. Start van de opleiding in oktober 2022.

Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de organisatoren in Gent voor de aanvang van de opleiding. 16 deelnemers (met praktijkervaring, of tijdens een stageperiode, of met een praktijk relevant voor de opleiding) worden geselecteerd om de opleiding te starten.

De toelatingsgesprekken gaan door op maandag 4 juli 2022 en maandag 5 september 2022 van 14-18u.

Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde opleidingsmodules dienen voor aanvang van de opleiding en schriftelijk aan de coördinator van de opleiding te worden gericht.

De coördinator vraagt advies bij de verantwoordelijken van de opleiding, met name Prof. dr. A. Buysse, Prof. dr. G. T’Sjoen en Prof. dr. Els Elaut.

Indien u belangstelling heeft voor deze opleiding, kunt u zich tot 30 juni 2022 kandidaat stellen met bijgaand formulier (en CV) op het hierna volgend correspondentieadres.

Prof. dr. G. T’Sjoen

Universitair Ziekenhuis Gent

Endocrinologie (9 K12)

Corneel Heymanslaan 10

9000 Gent

Voor meer informatie over deze opleiding kan u een e-mail sturen naar centrumsege@uzgent.be

 

  • Herinschrijvingsperiode

De herinschrijving voor cursisten die naar jaar 2 gaan, loopt tot 1 oktober 2023

Het programma van de 2-jarige opleiding Seksuologie bestaat uit 2 verplichte en jaarlijkse opleidingsmodules: een basismodule en een specialisatiemodule.

Elke les omvat een theoretisch gedeelte (met aandacht voor theorievorming, etiologie, overzicht van recent onderzoek, behandelrichtlijnen, ethische problemen etc), een klinisch gedeelte (aanleren en inoefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld d.m.v. rollenspel) en een gedeelte gesuperviseerde klinische praktijk waarin ook de persoonlijke vorming als seksuologisch hulpverlener aan bod komt.

Elke module bestaat uit 20 opleidingsdagen (of 130 contacturen per jaar)

I..Basismodule (130u)

II.Specialisatie module (130u)

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Seksuologie jaar 1 (nieuwe inschrijving)

Beschrijving

Inschrijven is enkel mogelijk na het doorlopen van de toelatingsprocedure. 

Stel je voor de nieuwe cyclus (AJ 2022-2023) eerst kandidaat via het aanmeldingsformulier alvorens in te schrijven via deze website.  Wanneer je geselecteerd bent zal je de toelating krijgen om in te schrijven.

Opgelet: inschrijvingen zonder toelating worden geweigerd!

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren: houders van

•een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie), of,

•een masterdiploma in de geneeskunde (alle afstudeerrichtingen arts), of,

•een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek)

•na bekwaamheidsonderzoek: toelating op basis van een master-of licentiaatsdiploma

Seksuologie jaar 2 (herinschrijving)

Beschrijving

Een herinschrijving kan pas na het succesvol doorlopen van jaar 1 in academiejaar 2022-2023.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren: houders van

•een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie), of,

•een masterdiploma in de geneeskunde (alle afstudeerrichtingen arts), of,

•een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek)

•Na bekwaamheidsonderzoek: toelating op basis van een master-of licentiaatsdiploma