Postgraduaatsopleiding partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie

De opleiding Partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie is een 4-jarig interuniversitair postgraduaat ingericht door The GHALL en Dunant Academie.

Deze opleiding is bestemd voor klinische psychologen, klinische orthopedagogen en artsen uit de geestelijke gezondheidszorg en aanverwante disciplines om, bouwend op hun bestaande vaardigheden en kennis, de theorie en de praktijk van de partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan te leren en te ontwikkelen.

Evidence-based werken in de klinische praktijk is dan ook een belangrijke insteek waarbij een integratie van een kritische reflectie van de onderzoeksliteratuur, de eigen klinische ervaring en de persoon als therapeut beoogd wordt.

Het programma van de opleiding bestaat uit vier verplichte opleidingsjaren:

 • Jaar 1: ‘Theorie naar praktijk’
 • Jaar 2: ‘Het therapeutisch proces en entiteit ouderschap’
 • Jaar 3: ‘Partnerrelatie- en gezinstherapie I
 • Jaar 4: ‘Partnerrelatie- en gezinstherapie II

Elk opleidingsjaar omvat:

 • een theoretisch gedeelte met aandacht voor theoretische concepten, onderzoek, ethische problemen en therapeutische technieken
 • een praktisch gedeelte met aanleren en oefenen van therapeutische vaardigheden, de vertaling van de theorie naar de klinische praktijk
 • een gedeelte supervisie van de systeem therapeutische praktijk
 • een gedeelte evidence-based werken binnen de systeemtherapeutische praktijk
 • een gedeelte rond de vorming als therapeut met integratie van de theorie, de praktijk en de persoon als therapeut aan de hand van gevalssupervisie, gesuperviseerde klinische praktijk, reflectie rond de therapeutische relatie, portofolio, persoonlijk werk, huiswerkopdrachten.

De opleiding duurt 4 jaar en bestaat uit 80 studiepunten (ECTS). Elk opleidingsjaar omvat 20 studiepunten. 

Een klinische praktijk is te allen tijde verplicht voor de deelnemers tijdens het volgen van de opleiding.

De opleiding vindt plaats in RodeBol Events. De opleidingsdagen zijn donderdag (13u30 - 20u) en vrijdag (9u30 - 17u00).

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 euro per academiejaar.

De onderwijstaal is Nederlands. Specialistische seminaries kunnen in het Engels worden gedoceerd. Er wordt eveneens verondersteld dat cursisten Engelstalige literatuur kunnen doornemen.

Interesse? 

Lees onderaan deze pagina wat de toelatingsvoorwaarden zijn en stel je kandidaat via het inschrijvingsformulier. De selectiegesprekken gaan door op donderdag 1, vrijdag 2 en vrijdag 9 juni 2023 in de namiddag. Wanneer je geselecteerd wordt om op gesprek te komen, ontvang je hierover later de details. 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Postgraduaatsopleiding partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie

Beschrijving

De opleiding Partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie is een 4-jarige interuniversitaire opleiding ingericht door The GHALL en Dunant Academie. Teneinde de kwaliteit van de opleiding te bewaken wordt het aantal deelnemers beperkt (min. 16 – max. 20).

Een eerste selectie gebeurt op dossier en is gebaseerd op factoren als diploma, therapeutisch mandaat en motivering. Kandidaatstelling kan tot 26 mei via het inschrijvingsformulier bovenaan op deze webpagina.

Nadien volgt voor een aantal kandidaten een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek waar een aantal elementen verder worden uitgediept. Dit toelatingsgesprek met de organisatoren in Gent is een tweede selectie. De gesprekken zullen doorgaan op donderdag 1, vrijdag 2 en vrijdag 9 juni 2023.

Indien je interesse hebt in deze opleiding, kan je je kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier te mailen naar Prof. dr. (Gilbert.Lemmens@ugent.be) en Mevrouw Sabine Coppens (Sabine.Coppens@ugent.be) in kopie. 

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:

 • houders van een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie) (of equivalent diploma Licentiaat in de Psychologie, optie: klinische psychologie vóór de bachelor-masterstructuur)
 • houders van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek) (of equivalent diploma Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie: orthopedagogiek vóór de bachelor-masterstructuur)
 • houders van een masterdiploma in de geneeskunde (of equivalent diploma in de geneeskunde vóór de bachelor-master- structuur).
Opmerkingen

Was je afgelopen academiejaar reeds UGent-student, dan zul je je via Oasis herinschrijven voor het nieuwe academiejaar.

Was je afgelopen academiejaar geen UGent-student, dan kun je je vanaf 1 maart online aanmelden en je inschrijving opstarten voor jouw opleiding.