Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie

Interfacultaire opleiding, samen met de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Dunant Academie).

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:

• houders van een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie) (of equivalent diploma Licentiaat in de Psychologie, optie: klinische psychologie vóór de bachelor-masterstructuur)

• houders van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek) (of equivalent diploma Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie: orthopedagogiek vóór de bachelor-masterstructuur)

• houders van een masterdiploma in de geneeskunde (of equivalent diploma in de geneeskunde vóór de bachelor-master- structuur).

 

Alle kandidaat-deelnemers worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de organisatoren in Gent voor de aanvang van de opleiding. De selectie is gebaseerd op factoren als diploma, therapeutisch mandaat, motivering en het toelatingsgesprek. Een klinische praktijk is verplicht voor de deelnemers tijdens het volgen van de opleiding.

Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde opleidingsmodules dienen voor de aanvang van de opleiding schriftelijk aan de coördinator van de opleiding te worden gericht. De coördinator vraagt advies bij de verantwoordelijken van de opleiding, met name prof. dr. L. Verhofstadt en prof.dr. G. Lemmens. Vrijstellingen voor onderdelen van modules kunnen jaarlijks voor aanvang van de betreffende module aangevraagd worden via dezelfde procedure.

Indien U belangstelling heeft voor deze opleiding, kunt U zich kandidaat stellen met bijgaand formulier (samen met CV) op het hierna volgend correspondentieadres. Kandidaatstelling is mogelijk tot 25 mei.

Prof. dr. G. Lemmens

Vakgroep Hoofd en Huid - Psychiatrie en Medische Psychologie

Opleiding Partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie

Universitair Ziekenhuis Gent

Corneel Heymanslaan 10 – ingang 17

9000 Gent

Mail: gilbert.lemmens@uzgent.be

Het studiegeld bedraagt 2.500 EUR voor elke module. Cursisten die reeds ingeschreven waren in eerdere modules, dus reeds een inschrijving hadden vóór academiejaar 2020-2021 betalen per module 1.900 EUR.

Het programma van de 4-jarige opleiding Partnerrelatie-, Gezins-, en Systeempsychotherapie bestaat uit 4 verplichte en jaarlijkse opleidingsmodules: een basismodule ‘Theorie naar praktijk’ (jaar 1), een basismodule ‘Relaties en gezinnen’ (jaar 2), en 2 specialisatiemodules ‘Partnerrelatie- en gezinstherapie, deel I (jaar 3) en II (jaar 4).

Elke module omvat een theoretisch gedeelte (met aandacht voor theoretische concepten, onderzoek, ethische problemen en therapeutische technieken), een praktisch gedeelte (met aanleren en oefenen van therapeutische vaardigheden, de vertaling van de theorie naar de klinische praktijk) en een gedeelte rond de vorming als therapeut (met integratie van de theorie, de praktijk en de persoon als therapeut aan de hand van gevalssupervisie, gesuperviseerde klinische praktijk, observatie van gesuperviseerde praktijk van studenten, reflectie rond de therapeutische relatie, portofolio, persoonlijk werk, huiswerkopdrachten).

Elke module bestaat uit 20 opleidingsdagen (of 130 contacturen).

I. BASISMODULE ‘THEORIE NAAR PRAKTIJK’ (130U)

II. BASISMODULE ‘RELATIES EN GEZINNEN’ (130U)

III. SPECIALISATIE MODULE ‘PARTNERRELATIE- EN GEZINSTHERAPIE, DEEL I’ (130U)

IV. SPECIALISATIE MODULE ‘PARTNERRELATIE- EN GEZINSTHERAPIE, DEEL II’ (130U)

De omvang van deze 4-jarige opleiding stemt overeen met 72 ECTS studiepunten qua contacturen en zelfstudie.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie: basismodule 'theorie naar praktijk' (jaar 1)

Laatste plaatsen

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie: basismodule 'relaties en gezinnen' (jaar 2)

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie: basismodule 'relaties en gezinnen' (jaar 3)

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie: basismodule 'relaties en gezinnen' (jaar 4)