Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg

Wondzorg is een bij uitstek multidisciplinair gebeuren. Tijdens de laatste decennia zijn enorme evoluties opgetreden in dit expertisedomein.

In deze opleiding worden klinische expertise en de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. wondzorg gebundeld. De opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

Deze opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen en in samenwerking met UZ Gent.

 

Het postgraduaat heeft een omvang van 30 studiepunten en telt 9 modules:

  • Basismodule Wondzorg: 6 studiepunten
  • Decubitus: 3 studiepunten
  • Diabetische wonden: 3 studiepunten
  • Stomatherapie: 3 studiepunten
  • Ulcus cruris: 3 studiepunten
  • Brandwonden: 3 studiepunten
  • Acute wonden: 3 studiepunten
  • Oncologische wonden: 3 studiepunten
  • Wetgeving: 3 studiepunten

Het postgraduaat loopt over een periode van 2 jaar. Jaarlijks wordt de basismodule georganiseerd en 4 verdiepende modules. De opleidingscyclus start met de basismodule. Instappen op een ander moment is mogelijk na advies van de coördinator.

Bekijk hier het programma van deze postgraduaatsopleiding voor academiejaar 2023-2024.

Inschrijven voor de basismodule wondzorg kost € 495. Het inschrijvingsgeld voor de overige acht modules bedraagt € 275 per module.

Het inschrijvinsgeld voor de volledige opleiding bedraagt €2695. Meer info vind je op de website van Artevelde Hogeschool.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg

Beschrijving

Inschrijven:

Voor deze postgraduaatsopleiding moet je inschrijven aan de Arteveldehogeschool

Toelatingsvoorwaarden

Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

=> Bekijk de toelatingsvoorwaarden

Opmerkingen

Alle lessen worden tweewekelijks op woensdag georganiseerd. We proberen rekening te houden met de schoolvakanties waardoor dit af en toe wijzigt naar driewekelijks of wekelijks. De lessen gaan door op campus Kantienberg of op de site van het UZ Gent.