Mondgezondheid en dysfagie bij ouderen

Wat kunnen logopedisten en mondzorgprofessionals voor elkaar betekenen?

Hoe ouder onze patiënt wordt, hoe groter de kans dat hij slikproblemen vertoont. Slikproblemen komen heel frequent voor in combinatie met andere comorbiditeiten zoals cognitieve stoornissen of na een acute aandoening zoals een CVA. Dit kan een uitdaging vormen bij het behandelen van onze oudere patiëntenpopulatie en zorgt voor een gewijzigd risicoprofiel voor het ontwikkelen van pathologie in de mond.

Deze cursus geeft ons een theoretische opfrissing van het normale slikproces en gaat vervolgens dieper in op de problematiek van presbyfagie en dysfagie bij ouderen en de bijhorende logopedische therapie.

Vervolgens wordt ook de link gelegd met de mondgezondheid en wordt er geïllustreerd hoe de mondstatus een impact kan hebben op het slikproces en omgekeerd maar ook hoe de tandarts mogelijks kan bijdragen aan de behandeling van slikstoornissen.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL). 

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Mondgezondheid en dysfagie bij ouderen

Beschrijving

Info en inschrijven via deze link