Help, een pulpa-exponatie! Overkappen, amputeren of endo?

Bij het behandelen van een diepe carieuze laesie loert het gevaar van pulpa-exponatie steeds om de hoek. Eenmaal de pulpa geëxponeerd, zijn er verschillende mogelijkheden, gaande van een directe capping, over partiële of totale pulpotomie, tot een wortelkanaalbehandeling. Wanneer welke optie te kiezen is niet altijd evident, en als de behandeling fout loopt leidt dit vaak tot pijnlijke en vervelende urgenties.

Op gebied van vitale pulpa therapie is er de laatste jaren echter heel wat wetenschappelijke evolutie. Recente inzichten op gebied van pulpa-biologie en dentine-eigenschappen, samen met de ontwikkeling van nieuwe materialen, hebben de mogelijkheden en voorspelbaarheid van vitale pulpatherapie-technieken sterk gewijzigd. Hierdoor kijken we op een andere manier naar de vitale pulpatherapie dan voorheen, en dienen minder tanden een volledige extirpatie te ondergaan.

Deze cursus gaat in op pulpamanagement in geval van diepe carieuze laesies. We staan stil bij volgende zaken: Hoe en hoeveel cariës dient verwijderd? Wat in geval van exponatie: capping of pulpotomie? Partiële of totale pulpotomie? Of toch maar pulpectomie?

Er wordt ingegaan klinische pulpa-diagnostiek, op indicatiestelling van de verschillende therapieën, op materialen die hierbij gebruikt worden, en op de klinische uitvoering van dit alles. Ook traumatische en iatrogene pulpa-exponatie komt aan bod.

De cursus is theoretisch maar wordt rijkelijk aangevuld en ondersteund met casuïstiek en beeldmateriaal uit de alledaagse praktijk.

Leerdoelen:

  • inzicht hebben in klinische pulpadiagnostiek
  • de biologische principes van de moderne vitale pulpatherapie begrijpen
  • vertrouwd zijn met de indicaties voor (in)directe pulpacapping, partiële en totale pulpotomie, en pulpectomie
  • vertrouwd zijn met de klinische procedure van vitale pulpatherapie

 

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.  25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Help, een pulpa-exponatie! Overkappen, amputeren of endo?

Beschrijving

Doelgroep: Algemeen tandarts - endodontoloog

 

Inschrijven

Prijs
€ 220,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)