Postgraduaatsopleiding Radioprotectie

In deze postgraduaatsopleiding krijg je inzicht in de verschillende deelgebieden van de radioprotectie. 

De opleiding richt zich op arbeidsartsen die belast zijn met het medisch toezicht op werknemers die blootgesteld worden aan ioniserende stralingen.

De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven. De KU Leuven is de coördinerende instelling. De student krijgt een getuigschrift, afgeleverd door de coördinerende instelling in naam van de vier organiserende universiteiten.

Je leert over:

 • de natuur van ioniserende stralen
 • de bescherming tegen deze straling
 • de biologische, genetische en gezond­heidseffecten ervan

In de lessen ontwikkel je vaardigheden in het identificeren en evalueren van het risico. In het vak Radiotoxicologie, -pathologie en medisch toezicht leer je hoe een collectief en individueel beschermingsprogramma opgezet moet worden.

Aanvullend krijgt je in het vak Nucleaire metingen en dosimetrie de vaardigheden aangeleerd i.v.m. detectie en meting van het risico. Tijdens stages, seminaries en bedrijfsbezoeken oefen je de praktische toepassing van de aangeleerde vaardigheden en attitudes. 

Na deze opleiding kan de student adequaat functioneren als arbeidsarts in Belgische diensten werkzaam op het gebied van de bescherming tegen ioniserende stralen.

  Het postgraduaat loopt over een periode van 1 jaar en heeft een omvang van 30 studiepunten. 

  Lessen gaan doorgaans door op vrijdag. Aanwezigheid is vereist. De lessen gaan door in Antwerpen, Brussel en Leuven. Bezoeken en studiedagen kunnen op andere momenten of locaties plaatsvinden.

  Bekijk hier het programma van deze postgraduaatsopleiding.

  Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

  Postgraduaatsopleiding Radioprotectie

  Beschrijving

   Inschrijven:

   Voor deze postgraduaatsopleiding moet je inschrijven aan KU Leuven.

   Toelatingsvoorwaarden

   Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

   • Bekijk de toelatingsvoorwaarden
    • Als je in het bezit bent van een master in de arbeidsgeneeskunde of je bent een arts in opleiding tot master in de arbeidsgeneeskunde, dan kan je rechtstreeks inschrijven.