Micro-credential: Exercise is Medicine

Krijg een volledig overzicht van de voordelen van fysieke activiteit, fysieke fitheid en minder zitten bij verschillende doelgroepen met chronische aandoeningen. 

Dankzij hands-on opdrachten kan je behoefteondersteunend (be)handelen meteen toepassen in het werkveld. 

Hieronder kan je de onderwerpen terugvinden die in deze micro-credential behandeld zullen worden:

 1. Fysieke inactiviteit en genese van chronische ziekten.
 2. Sedentair gedrag en genese van chronische ziekten.
 3. De bewegingsparadox.
 4. Effecten van fysieke activiteit, fysieke fitheid en sedentair gedrag op de pathogenese, de symptomen en de levenskwaliteit bij patiënten met chronische aandoeningen.
 5. Gedragsmatige aspecten in het veranderen van fysieke activiteit en sedentair gedrag,
 6. Het meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij gezonde individuen en patiënten.
 7. Het meten van fysieke fitheid bij gezonde individuen en patiënten.
 8. Risicostratificatie en screening sportparticipatie.
 9. De zelfdeterminatietheorie toepassen binnen het coachen van patiënten.
 10. De rol van voeding als basis voor een optimale revalidatie.

Deze microcredential is een type 2: dit wil zeggen dat het opgebouwd is uit één of meerdere bestaande opleidingsonderdelen uit de bachelor- en/of masteropleidingen, aangevuld met extra aanbod voor levenslang leren.

De lessen van de micro-credential zijn verspreid over 1 academiejaar (van september tot en met juni). Meer info vind je hier

 

 • Wat is een micro-credential?

Micro-credentials zijn korte academische opleidingen die voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden van de Universiteit Gent. Zowel inhoudelijk als praktisch is de uitbouw van een micro-credential in de eerste plaats gericht op de noden van professionals. De focus van de opleiding ligt op een welomlijnde set aan leerresultaten, afgestemd op het beoogde publiek.

Ze bestaan uit een beperkt aantal vakken waaraan studiepunten of credits zijn gekoppeld. Voor het volgen van een micro-credential zet je dan ook leerkrediet in. Doorloop je de opleiding met succes, dan ontvang je creditbewijzen van de afzonderlijke vakken en een erkend getuigschrift dat een duidelijke meerwaarde biedt voor professionals en werkgevers. 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Exercise is Medicine

Beschrijving

Dit vak bouwt verder op de inzichten verworven in de inspanningsfysiologie en de pathofysiologie. De relatie tussen fysieke inactiviteit, sedentair gedrag en chronische ziekten
wordt uitgediept. Gedragsmatige aspecten en het meten van fysieke fitheid en fysieke activiteit bij gezonde populaties en patiënten met chronische aandoeningen worden besproken. De invloed van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij patiënten met chronische aandoeningen worden besproken.

Inschrijven

Voor deze micro-credential moet je inschrijven aan de Universiteit Gent. Dit kan rechtstreeks via deze link. 

 • Was je afgelopen academiejaar reeds UGent-student, dan zul je je via Oasis herinschrijven voor het nieuwe academiejaar.
 • Was je afgelopen academiejaar geen UGent-student, dan kun je je vanaf 1 maart online aanmelden en je inschrijving opstarten voor jouw opleiding.
Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is voor:

 • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 • Master in de bewegings- en sportwetenschappen
 • Master in de geneeskunde
 • Master in de gezondheidsbevordering
 • Master in de verpleegkunde en de vroedkunde